ระดับการเล่นพนันที่แปรไปตามสภาพการสนับสนุน

Spinning Slot

สำหรับเมืองไทยแล้ววรรณกรรมอาจเป็นสิ่งที่ เริ่มต้นในการเข้าถึงประชาชนได้ทั่วถึงเมื่อไม่กี่ปีมาแล้ว หากพูดถึงวรรณกรรมสมัยใหม่เราอาจจะพบได้ว่า มันอาจมีผลของการตอบรับที่แตกต่างกันไปและยังคงอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านเมื่อเทียบกับวรรณกรรมในประเทศอื่น ที่เราอาจจะเห็นว่ามันมีการลงลึกและพัฒนาอยู่เสมออย่างเข้มข้น เพราะฉะนั้นแล้วจึงไม่แปลกหากเราจะรู้ได้ว่าการเสพวรรณกรรมของคนในต่างประเทศอาจจะมีความลึกซึ้งและพยายามเข้าถึงสิ่งของต่างๆได้มาก นั่นอาจเป็นเพราะสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้ออำนวยกับการทำ เช่นการอ่านหนังสือของประชาชน หรือความสนใจในรูปแบบความเสมือนของการใช้ชีวิต เพราะฉะนั้นแล้วเราจึงเห็นได้ว่ามันคือตัวที่กำหนดความเป็นไปของสังคมซึ่งสิ่งเหล่านี้เองเรื่องที่ทำให้เรารู้ได้ว่า สังคมเหล่านั้นอำนวยต่อการอ่านหรือไม่ก็ย่อมอยู่ที่ว่า สังคมนั้นมีปัจจัยการอ่านอย่างไร มันอาจเป็นเรื่องที่ค่อนข้างอธิบายยากเมื่อเราจะพบได้ว่า อาชีพการงานของแต่ละบุคคลก็มีส่วนในการกำหนดสภาพความเป็นไปทางสังคมได้เช่นกัน และนั่นคือสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการอ่านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะฉะนั้นแล้วเราจะเห็นได้ว่า ในขณะหนึ่งนิสัยของการรักการอ่าน ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมสภาพสังคมให้มีการพัฒนามากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันเราจึงเห็นได้ว่า มันมักจะมีการสอดคล้องกันอยู่เสมอกับสิ่งเหล่านี้โดยที่ไม่อาจจะแยกให้ออกได้ เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อมองในสังคมไทยเราจะพบด้วยว่า นิสัยของการรักการอ่านยังคงรั้งท้ายอีกหลายๆประเทศและนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ทำให้ระดับของการเสพวรรณกรรมยังคง ห่างไกลออกไปอย่างที่ควรจะเป็น

การเล่นคาสิโนออนไลน์อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งลูกคล้ายกับการใส่บริกรรมเราต่างมีระดับของการเสพวรรณกรรมที่แตกต่างกันไปและแน่นอนว่าการ ‘เสพการพนัน’ ก็ย่อมที่จะมีความแตกต่างไปด้วยเช่นเดียวกัน เรารู้ได้ว่าความบ้าคลั่งของการกระทำในสิ่งที่เราชอบหรือรักนั่นคือเรื่องที่ปรากฏออกมาได้อย่างเป็นเรื่องธรรมดาในขณะนั้นเพราะรู้ได้ว่า ไม่มีสิ่งที่น้อยหรือมากจนเกินไป นั่นคือความพึงพอใจที่เราควรจะได้จากการทำในสิ่งที่เราชื่นชอบเพราะฉะนั้นแล้วระดับที่แบ่งแยกว่ามันควรจะมีความรุนแรงระดับไหน จึงไม่อาจจะถูกทำให้เป็นสิ่งที่บ่งบอกได้อย่างถูกต้องสำหรับผู้ที่ลงมือทำเพราะฉะนั้นแล้วสำหรับคนที่มองมาในมุมของผู้อื่น จึงมักจะพบว่าสิ่งใดที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอาจจะหลงใหลมากจนเกินไป ไม่มีความฝันใดที่ไม่ต้องการความจริงและการอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงนั่นคือสิ่งที่ทำให้เราพยายามก้าวหน้าไปสู่โลกแห่งความฝันที่เราหวังไว้ได้เช่นกัน เพราะฉะนั้นแล้วการเกื้อกูลของการกระทำในสิ่งเหล่านี้ของสังคมจึงเป็นตัวบ่งบอกว่าสังคมนั้นๆสนับสนุนในการทำอะไร สังคมเหล่านั้นมีสิ่งที่เราต้องการอะไรอยู่และเลือกอำนวยแก่การทำหรือไม่เพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้จึงเป็นปัจจัยที่สนับสนุนการกระทำของเรามากยิ่งขึ้นดังเช่นในอดีต ที่การสนับสนุนวรรณกรรมให้แพร่หลายอาจจะเกิดขึ้นเพราะกษัตริย์ ชื่นชอบและวรรณกรรมเหล่านั้นด้วยเช่นกัน

ด้วยเหตุนี้แล้วมันจึงเป็นสิ่งที่ถูกแพร่หลายทางสังคมถ้าหากเราพบได้ว่าการเปิดโอกาสในการทำสิ่งต่างๆมักจะเกิดขึ้นจากคนในสังคมที่ได้รับการยอมรับในแวดวงกว้าง ดังนั้นแล้วเราจึงเห็นได้ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายและไม่ใช่เรื่องที่ยากในการทำสิ่งที่เราชื่นชอบในบางครั้งการย้อมกระแสจากบนลงล่าง(คนดังสู่ประชาชน) ก็ไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้เพียงอย่างเดียวเสมอไปก็ยังคงพบได้ว่าในบางครั้งการเริ่มต้นความนิยมจากจุดเล็กๆเพื่อไปสู่สิ่งที่ใหญ่ขึ้นก็คือสิ่งที่ทำได้เช่นเดียวกันเมื่อวันพบว่าประสิทธิภาพของตนเองสามารถตอบสนองความต้องการของคนทุกคนได้ และเราสามารถทำให้เกิดข้อดีของตัวมันเองขึ้นมาให้คนอื่นได้รับรู้ว่าการเล่นคาสิโนออนไลน์ก็มีสิ่งที่ดีอยู่ด้วยเช่นเดียวกันไม่ใช่เรื่องของการพนันที่เอาแต่ดูดเงินไปจนหมดกระเป๋า แต่ถึงอย่างนั้นก็ตามเราก็ยังคงหาวิธีการเพื่อที่จะทำให้เรารู้ได้ว่าเราควรจะต้องทำอย่างไรให้สิ่งที่เรากำลังทำนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดปลอดภัยที่สุดและทำให้มีความต้องการมันบ่งบอกความเป็นไปได้ที่จะทำตามความฝัน ในระดับของการกระทำที่แตกต่างกันได้อย่างชัดเจน แน่นอนว่าไม่มีใครสามารถทำสิ่งต่างๆให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยการทำอย่างบ้าคลั่งแน่นอนหากปราศจากสติ เพราะฉะนั้นแล้วความเป็นไปได้ที่เรากำลังทำในสิ่งต่างเพื่อให้เกิดความสำเร็จในตัวมันเองอาจจะจำเป็นต้องใช้พลังทางสังคมและพลังจากคนอื่นๆเพื่อเป็นแรงสนับสนุนให้มันกลายเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้โดยมีการพัฒนาจากการรับความคิดเห็นของบุคคลอื่นด้วยนั่นเอง