คาสิโนออนไลน์ของคนไทย

images025จะว่าไปแล้วหลายคนอาจจะสังเกตว่าความเฉพาะ ที่มีขึ้นต่อภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งหรือคนในพื้นที่นั้นๆ อาจจะมีสิ่งที่แตกต่างกันไปซ่อนอยู่ตามแต่ละคนที่จะมองว่ามันชุมพรเฉพาะในรูปแบบใดเราพบเจอมาบ่อยครั้งที่ประเทศไทย ก็มักจะมีอะไรที่เฉพาะกับตัวเองอาจจะเป็นในเรื่องของวัฒนธรรมหรือประเพณีและวัฒนธรรมชุบหรือวิถีการใช้ชีวิต แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม เราพบได้ว่าความเฉพาะที่เกิดขึ้นต่อหลายสิ่งหลายอย่างมักจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นได้ถึงความสำคัญที่แตกต่างกันไปซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเพียงเพราะมันตอบสนองวิถีความเป็นตัวมันเองในภูมิภาคหรือแม้กระทั่งปัญหาที่เราจำเป็นจะต้องเผชิญหน้าว่าเราควรจะต้องเผชิญหน้ากับอะไรในแบบใดและสถานการณ์ไหนจึงจะทำให้เกิดสิ่งที่ถูกยิ่งขึ้นตอบการแก้ไขปัญหาต่างๆ การดำเนินชีวิตของคนทุกคนในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่ามันมีความหลากหลายหรือมีสิ่งที่ตอบสนองไปตามวิถีชีวิตของใครทุกคนที่ไม่เหมือนกันนะว่าจะมีเส้นทางการดำเนินชีวิตที่คล้ายคลึงกันมากขนาดไหนก็ตามเราพบได้ว่าการตอบสนองต่อปัญหาอย่างหนึ่งมักจะมีความขัดแย้งในตนเองเสมือนกับบุคคลรอบข้างเพราะสิ่งเหล่านี้อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกแก้ไขปัญหาได้ด้วยมุมมองเดียวเสมอไปแต่ทว่ามันยังคงมีสิ่งที่กระทบการอยู่ในสังคมอย่างหลากหลายและสิ่งที่บ่งบอกถึงความเฉพาะของการแก้ไขปัญหาก็มันจะเป็นสิ่งที่เราบ่งบอกไม่ได้เลยว่าอะไรคือต้นตอของสิ่งเหล่านั้น ในเมื่อเรามีประสบการณ์ในแต่ละอย่างที่ไม่เหมือนกัน เราย่อมที่จะพบว่าการทำอะไรสักอย่างหนึ่งมักจะมีความแตกต่างกันไปตามที่เห็นของแต่ละคนอย่างสิ้นเชิง

อาจจะกลายเป็นปัญหาเฉพาะด้านที่รอจะเห็นได้ว่าการหาจุดร่วมในการแก้ไขปัญหาหรือการทำอะไรให้ตรงใจกับคนหมู่มากนั่นอาจจะเป็นสิ่งที่ยากและไม่สามารถทำได้ด้วยมุมมองของเราเพียงคนเดียวการสำรวจความคิดเห็นอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเห็นได้ว่าการเก็บเกี่ยวประสบการณ์หรือการสัมภาษณ์กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันอาจจะเป็นตัวอย่างที่ทำให้เราเห็นถึงบุคคลกลุ่มใหญ่ที่ชื่นชอบอะไรแตกต่างกันแต่ทว่าการหาจุดร่วมในสิ่งเหล่านี้ก็ยังคงเป็นสิ่งที่ยากและไม่สามารถทำได้ภายในระยะเวลาอันสั้นท้องในแต่ละภูมิภาคที่แตกต่างกันเราย่อมจะบ่งบอกถึงความชอบที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วการเล่นคาสิโนออนไลน์ที่เราจะเห็นได้ว่ามันถูกออกแบบมาเพื่อการตอบสนองของคนชนชาติใดชนชาติหนึ่งก็อาจจะไม่ได้ทำให้คนอีกชนชาติหนึ่งถูกยอมรับแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่พวกเขาชอบเหมือนกันเสมอไป มันอาจจะเป็นสิ่งที่ไร้สาระสำหรับคนในกลุ่มหนึ่งที่มองว่าการพนันเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าว่าใครอีกกลุ่มหนึ่งก็อาจจะมองได้ว่าการพนันเหล่านี้เป็นตัวที่ทำลายชีวิตและไม่ควรที่จะถูกนำมายุ่งเกี่ยวอย่างสิ้นเชิงไม่ว่ากับใครก็ตาม ดังนั้นแล้วอะไรคือคาสิโนออนไลน์ของคนไทย? มันอาจจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกเราได้ยากว่าอะไรคือความเป็นคนไทยและคนไทยชอบอะไรแน่นอนว่าคนไทยอาจจะไม่ได้ชอบคาสิโนออนไลน์ให้ทุกคนแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีบางคนที่ชื่นชอบเช่นเดียวกันและพยายามผลักดันให้คาสิโนออนไลน์หรือการเล่นพนันทุกอย่างกลายเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายแล้วว่าจะขึ้นตรงอยู่กับพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งก็ตามแต่ทว่าเรากลับพบได้ว่ามีคนอีกหลายคนเช่นกันที่พยายามต่อต้านคาสิโนทุกประเภทเครื่องเสียงรถเองคือสิ่งที่ขัดกันอย่างชัดเจนในมุมมองของความเป็นคนไทยเพราะฉะนั้นแล้วเราอาจจะไม่สามารถหาคาสิโนที่บ่งบอกถึงความเป็นคนไทยได้เลยว่ามันเหมาะสมกันในรูปแบบใด

มันเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างยากว่าเราจะแก้ไขปัญหาจุดนี้ได้อย่างไรในเมื่อคนไทยส่วนใหญ่ยังคงมีความคิดที่แตกต่างกันและแม้ว่ามนุษย์จะมีความคิดที่แตกต่างกันคืออะไรก็ตามการหาผลประโยชน์หรือการอำนวยผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ยังคงเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ที่มีอำนาจก็ย่อมจะเป็นสิ่งที่บงการทุกสิ่งทุกอย่างได้เป็นอย่างดีว่าอะไรคือสิ่งที่อำนวยกับพวกเขาต่อไป มันอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถเห็นได้ในอนาคตอันใกล้ว่าอะไรคือสิ่งที่จะเป็นคาสิโนออนไลน์หรือคาสิโนของคนไทยเพื่อคนไทย แน่นอนว่าการเล่นพนันไม่ใช่การกุศลที่จะเปิดให้คนหลายคนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อที่จะนำกำไรของการพนันไปต่อยอดหรือสนับสนุนคนอื่นๆ ตราบใดที่เราเห็นได้ว่าการพนันยังคงเป็นสิ่งที่สร้างรายได้ในกลุ่มตลาดใต้ดินมากกว่า การพนันมักจะเป็นสิ่งที่สร้างชื่อเสียงที่ค่อนข้างแย่ได้มากเท่านั้น ดังนั้นแล้วมันจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เราไม่สามารถเห็นได้เลยว่าคาสิโนออนไลน์สำหรับคนไทยเป็นแบบใดกันแน่?